Novinka - olepujeme PUR lepidlem

Přecházíme na vyšší komfort hranění ABS hran - vysoce odolný a stálý spoj PUR lepidlem

Nastává změna – OLEPOVÁNÍ PUR LEPIDLY Tyto poznatky a zkušenosti nás vedly k řešení situace nezbytnými úpravami stávající technologie olepovacího centra s přechodem na kvalitativně, pracovně ale i nákladově náročnějšímu lepení PUR lepidly. Reaktivní tavná lepidla na bázi polyuretanu vytvrzují a dosahují pevnosti rovněž fyzikálně při jejich ochlazení na pokojovou teplotu, ale navíc u nich probíhá za přítomnosti vzdušné vlhkosti reakce, při které dochází k chemickému zesíťování. Tím je u nich dosaženo velmi vysoké tepelné odolnosti v mezních hodnotách -30°C až 140°C, ale rovněž velmi vysoké odolnosti proti vlhkosti, vodě a vodním parám. PUR lepidla jsou vhodná pro olepování všech typů nábytkových hran. Přehled výhod nábytku olepeným PUR lepidlem

1) PUR lepidla mají po vytvrdnutí vysokou tepelnou odolnost (min. 140 st./C) Pokud na dvířka působí teplo od spotřebiče, PUR lepidla nikdy nezměknou (na rozdíl od některých jiných lepidel(např. EVA), která při styku s teplem změknou a poté opět vytvrdnou).

2) Spoj PUR je voděodolný – PUR lepilo uzavře spáru mezi hranou a čelní plochou a olepený spoj je tedy natolik kvalitní,že i při masívním zatečení ,nebo vysoké vzdušné vlhkosti tak dílce přes hranu nenabobtnají a jsou proto velmi vhodná pro koupelny ,kuchyně i pro komerční prostory se zvýšenou zátěží.

3) Při olepování (PUR) potřebujeme menší množství lepidla – zhruba asi 100 g/m2 olepené hrany. Čím více lepidla, tím větší je spára. Čím méně lepidla, tím je menší a designovější. Tenké spáry se také nezanášejí prachem nebo nečistotami. 

Napište nám

Zaujalo vás něco? Chcete se zeptat? Napište nám!